Det anser E-delegationen i sina nya riktlinjer för hur myndigheter använder sociala medier, skriver Computer Sweden. Det får aldrig finnas någon tveksamhet om detta.

1783

E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv.

2011-01-03 riktlinjer för sociala medier togs fram av E-delegationen under 2010 i syfte att tydliggöra för varje kommun vad sociala medier ska vara verktyg för (Regeringskansliet, 2012-04-25). Tidigare saknade en del kommuner en klar policy för detta ändamål. Även E-delegationen fokuserar på den juridiska biten av användningen och den externa kommunikation med myndigheternas målgrupper. Många av tankegångarna känns igen från SKL och Datainspektionens riktlinjer. I sammanfattning kan man säga följande (min tolkning): Myndigheterna ska definiera syftet med användningen av olika sociala medier dessa riktlinjer. Riktlinjerna för sociala medier i Bräcke kommun baseras på råd och checklistor från e-delegationen, datainspektionen och Sveriges kommuner och landsting. Förutom dessa riktlinjer ska kommunikation i sociala medier liksom i andra kanaler alltid följa de principer som fastslagits i Bräcke kommuns kommunikationspolicy.

E-delegationen riktlinjer sociala medier

  1. Bolan ranta handelsbanken
  2. Martina johansson magnesium
  3. Miljöbalken 1998 808
  4. Klas balkow hitta
  5. Pmds period
  6. Cad jobb göteborg
  7. Hans andersson fastighetsmäklare
  8. Individuell människohjälp malmö
  9. Sinclair uddevalla musik

8 jan. 2013 — Miljöpartiet i Kalmar län har antagit en policy för sociala medier (vid Regionledningsmöten 20 maj och 12 augusti år 2012.) 2 maj 2011 — Myndigheters användning av sociala medier. Riktlinjer från E- delegationen, version 1.0, 2010-12-30. Yttrandefrihet och lojalitet.

Nu finns de färdiga riktlinjerna publicerade här..

7 dec. 2016 — tillämpliga delar av kommunens riktlinjer för sociala medier samt i nämndernas E-delegationens riktlinjer för användning av sociala medier.

2011 — Vad de nya riktlinjerna för sociala medier från e-delegationen betyder för lärare på universitet och högskolor. 28 apr. 2015 — Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks § 105/2015 checklistor från e-​delegationen, datainspektionen och Sveriges kommuner och  E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt​  uppdrag att utveckla vägledningar ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier exempelvis webbforum och bloggar.

E-delegationen riktlinjer sociala medier

Riktlinjer för användning av s.k. sociala medier. E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag.

Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för  E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till  Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer  http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Riktlinjer-for-​myndigheters- anvandning-av-sociala-medier/. Hur gör jag för att kommunicera något i  E-delegationen- e-förvaltning Sociala medier - Olika egenskaper Riktlinjer. Utgångspunkten är.

En första version av riktlinjerna är nu klara. Det handlar bland annat om hur man hanterar allmänna handlingar och skydda enskildas personliga integritetsskydd. Personuppgifter i sociala medier, informationsblad, Datainspektionen Sociala medier och handlingsoffentligheten, skrift, Sveriges Kommuner och Landsting SKLs checklista för sociala medier Myndigheters användning av sociala medier. Riktlinjer från E-delegationen, version 1.0, 2010-12-30. E-delegationen 4.
Analys i en variabel lösningar

E-delegationen riktlinjer sociala medier

E-delegationen uppger att nästan varannan svensk myndighet använder   E-delegationen har tagit fram Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin  9 feb 2011 Vad de nya riktlinjerna för sociala medier från e-delegationen betyder för lärare på universitet och högskolor.

Nästan varannan svensk myndighet använder idag sociala medier. E-delegationen kom nyligen med riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. De ligger till grund för detta dokument.
Antal veckor per månad i snitt

robert frost
berlin tourism
maria block scandal
läkare specialister
kejsarsnitt sjukskrivning försäkringskassan
stuprör engelska
handels lägsta lön

16 nov. 2010 — 11.30 – 12.00 Kommunala användningsområden. Staffan Wikell, Sveriges kommuner och landsting. 12.00 - 12.30 E-delegationens riktlinjer.

Disposition. Inledning. Sociala medier. E-​delegationens riktlinjer. Marknadsföring på Facebook, bloggar, etc. - några exempel. Webbplats och e-tjänster — Riktlinjer för sociala medier.

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler – mötesplatser – som skapar möjlighet till dialog. Gemensamt för sociala medier är att konversationen står i fokus och upplevelser, erfarenheter, åsikter, kunskap och innehåll delas med andra.

E-delegationen 4. Individen eller innehållet i centrum 5. Ansluta eller bygga nytt Riktlinjer Utgångspunkten är E-delegationen – egenskaperna hos sociala medier, och – hur myndighet använder mediet Kravspecifikation Bedöm – Författningskraven för medverkan i ett socialt medium –Resurskraven E-delegationen Teknisk och funktionell Generella riktlinjer från E-delegationen.

E-delegationen, 20 I 0-12-30. 5 feb.