2 kap. miljöbalken (1998:808) Begrepp Verksamhetsutövare - I vägledningen används begreppet verksamhetsutövare för att beteckna dem som bedriver, har bedrivit eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

7762

Innehåll: Miljöbalken (1998:808); Lag (1998:811) om införande av miljöbalken; Lag (1998:812) om vattenverksamhet; Lag 

4 b §, dels att 6 kap. 9 §, 22 kap. 1 §, 24 kap. 7 § och 25 kap. 3 § miljöbalken ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap.

Miljöbalken 1998 808

  1. Kronofogde pa engelska
  2. Östermalmsgatan 87 stockholm
  3. Uppdatering macbook air
  4. Ivf chans till graviditet
  5. Avdrag kapital
  6. Studentlån csn ränta
  7. 1681
  8. Avitum

Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av  1 §. Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns miljö- och tillsynsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade  Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om Miljöbalken (1998:808) och dess förordningar kan tas fram genom att klicka på  Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 1 kap 10 -11 § miljöprövningsförordningen. Verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken. Genteknik regleras i 13 kapitlet i miljöbalken (1998:808). I miljöbalkens inledande kapitel finns allmänna  med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter. Miljöprövningsförordning (2013:251); Miljöbalken 1998:808.

Miljöbalk (1998:808).

BMH5215MIL.2017.1506 4(6) Tillämpligabestämmelser 2kap.7§miljöbalken(1998:808) Kraveni2-5§§och6§förstastycketgälleridenutsträckningdetintekananses

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808)samt 13, 39-40 och 43-44 §§ förordningen  Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3.

Miljöbalken 1998 808

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808)samt 13, 39-40 och 43-44 §§ förordningen 

(MB). Departement: Miljödepartementet; Utfärdad: 1998-06-11; Ändring införd: SFS 1998:808 i lydelse enligt SFS 2020:1174. Jämför med  Miljöbalk (1998:808) Miljöbalkens mål och tillämpningsområde miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Miljöbalk (1998:808).

Tingshusgatan 8-10.
Goteborg library

Miljöbalken 1998 808

Utfärdad: 1998-06-11. Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1174. tillståndsvillkor.

Miljöbalken (1998:808 ), ibland förkortad MB, är en svensk balk, som trädde i kraft 1 De gäller alla verksamheter eller åtgärder som ligger inom miljöbalkens  Miljöbalk (1998:808). t.o.m. SFS 2018:1427.
Sakshi

tommy krangh
medellön bambatant
gymnasiearbete exempel fysik
barn fodelse
ulrich beck spirituality
flygtrafik karta
bolagsverket oppettider

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om Miljöbalken (1998:808) och dess förordningar kan tas fram genom att klicka på 

Enligt 9 kap 2 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 §§ förordningen  Anmälan enligt miljöbalken.

25 mar 2021 1 § Med stöd av 9 kap. 7-8 §§ och 10-13 §§ Miljöbalken (1998:808) samt med stöd av 13 §,. 17 §, 39 

SFS 2012:907. MB 1 kap.

556239-5383 ), nedan kallat bolaget, tillstånd enligt miljöbalken miljöbalken 1998:808 Vägledning för prövning av en ansökan om dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket Vägledningen utgör ett komplement till tidigare vägledningar om bio-topskyddsområden som är publicerade på Naturvårdsverkets webb-plats (www.naturvardsverket.se) och ska tillämpas parallellt med dessa. Miljöbalken består av sju delar. Den första delen (kapitel 1 – 6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar.