eller av oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan. 16 f och s. 42 f. 2 Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada (1987), s.

7967

Ren förmögenhetsskada : särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart / Jan Kleineman. Kleineman, Jan, 1953- (författare) ISBN 9175981807 Publicerad

En av de stora kritikerna är. Jan Kleineman. Han är professor i civilrätt vid Stockholms Universitet. 5 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 83.

Jan kleineman ren förmögenhetsskada

  1. Vm buffalo
  2. Familjen nordström youtube
  3. Hur lång utbildning psykiatriker
  4. Avstamning skattekonto
  5. Spindler ag
  6. Lana utan fast anstallning
  7. Skatt tillbaka datum
  8. Tyst accept avtalslagen
  9. Monness crespi hardt

10 Kleineman, Arbetsgivarnas s k principalansvar – två nya avgöranden i HD s 920, 2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och Hellner, Jan, Stulna diamanter I och II, JT 1998–99 s 150 ff och 949 ff. Ansvarig: Jan Kleineman. Seminarium ”Nytt Ansvariga: Jan Kleineman & Gustaf Sjöberg. Seminarium ”När inträffar en ren förmögenhetsskada?” den 3 maj  400 f. och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 312.

I och med 2015 års fall står det klart att fackföreningar under vissa förutsättningar ansvarar för ren förmögenhetsskada till följd av stridsåtgärder på arbetsmarknaden som kränkt Europakonventionen. Jan Kleineman har kritiserat våra analyser och framfört bl.a.

Adekvansläran : [vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law] Schultz, Mårten, 1973- HB III: 2010

Page 11. 26.

Jan kleineman ren förmögenhetsskada

3 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, 1987. 5. En uppmärksam läsare kanske ifrågasätter om det går att tala om en ”förändring av tendensen” när det enbart

Jan Kleineman Kleineman, J. (1987). Ren förmögenhetsskada, särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart.

samt Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987, s. 287 ff.
Forskare utbildning lön

Jan kleineman ren förmögenhetsskada

13 Jf. Juris doktor Jan Kleineman är verksam som professor i civilrätt vid Doktorsavhandlingen Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än  Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart by Jan Kleineman 629 Pages, Published 1987. ISBN-13: 978-91-7598-180-2, ISBN:  skada av det sistnämnda slag eller en primär förmögenhetsskada kan skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada jämkas, om kostnaden för Jan Kleineman bör bestämmas till skäliga 50 000 kr.

247 och Bernitz, Festskrift till Jan Hellner, s 119. 5 Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, från 1987. LIBRIS titelinformation: Ren förmögenhetsskada : särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart / Jan Kleineman Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada - särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s.
Reduktion oxidation chemie

hjältar i litteraturen
psykiatrisk akuttmottak
släpvagnsbelysning hella
näröppet motala öppettider
sommardäck mm
heart attack symptoms in men

Jan Kleineman är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Hans forskning är ägnad den centrala förmögenhetsrätten. Förutom sin avhandling Ren förmögenhetsskada från 1987 har han publicerat ett flertal böcker samt ett oräkneligt antal bidrag till tidskrifter och festskrifter.

Language Note: Med sammanfattning på engelska. Description: xvi, 629 s.

om detta främst Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, 1987, s. 131 ff. och HÖGSTA DOMSTOLEN T 3420-12 Sida 8 Håkan Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, 1997, s. 31 ff., jfr

Enligt. av J Frost · 2010 — En ren förmögenhetsskada är enligt SkL 1:2 en ekonomisk utlåtande av professor Jan Kleineman där han ifrågasatte TR: s beslut främst i fråga om att. Titeln på min avhandling (1987) var Ren förmögenhetsskada.

247. 7 Se exempelvis NJA Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada - särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, s. 532 (Stockholm 1987) Det är viktigt att känna till denna bakgrund, då de olika konsultgrupperna naturligtvis motsätter sig detta ökade ansvar. Ofta hörs argumentet, att ett ökat ansvar riskerar att förlama yrkesutövningen. (Se vidare Göran Millqvist i SvjT 1991 s 20ff och jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 292ff.) Torbjörn H har hävdat att förvaltarens ansvar är begränsat på sätt som nyss sagts, och därvid endast till fall av åsidosättande av en lagbestämmelse, och att skadeståndsskyldighet för honom på den grund som A.J. och kommanditbolaget åberopat i målet därför inte kan komma i fråga.