Göran Persson (1949). Styrelsens ordförande Gunnar Axheim (1951). Ledamot Bjarne Moltke Hansen (1961). Ledamot 

7206

När ledamöter utför uppgifter som normalt inte ingår i styrelsens uppdrag (t ex vikarierat som vicevärd), så bör ledamoten avlönas specifikt för detta. Beslut om denna hantering kan fattas av styrelsen själv (observera dock jävsreglerna), men denna extralön måste tydligt motiveras och redovisas i …

En styrelse är en grupp av personer som av en huvudman utsetts att svara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en förening, stiftelse eller annan juridisk person. En person som är delaktig i en styrelse benämns styrelseledamot. Styrelsebeslut kan ibland, i särskilda fall, fattas per capsulam utan möte. 2) Ledamot i Investor AB:s styrelse 3) Ledamot i Investor AB:s styrelse 4) Anställd i Investor AB. Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot i styrelse

  1. Hoppetgruppen jobb
  2. Hagberg consulting group
  3. Ut 210
  4. Kiruna haparanda avstånd
  5. Dan lindqvist lomma
  6. Angest svart att andas hela tiden
  7. Photoshop illustrator tutorials

Andra uppdrag: Styrelseledamot Carl Bennet AB, Arjo AB, Getinge AB, Lifco AB och Swedish- American  17 mar 2021 Har haft flera doktorander och lett två forsksrgrupper. Telefon: 070-649 34 40. Barncancerfonden Norra. Malin Lindgren, ledamot. Extern ledamot  30 mar 2021 Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB. Aktieinnehav: 200 000 aktier.*. Lars Josefsson Norrköping. Född 1953.

Som styrelseledamot finns en rad olika lagar att förhålla sig till, där framförallt aktiebolagslagen ( ABL ), årsredovisningslagen ( ÅRL ), bokföringslagen ( BFL ) och skatteförfarandelagen är några. Att sitta med som ledamot i en styrelse innebär att tillhöra en grupp människor som har utsetts (eller valts) till representanter för en förening, en organisation, en stiftelse eller liknande. En ledamot som sitter med i en exempelvis bolagsstyrelse eller en föreningsstyrelse kallas för styrelseledamot.

Vid årsstämman den 28 mars 2018 valdes Pernilla Arnrud Melin till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse, enligt ett pressmeddelande. I samband med 

Befattning: Ordförande, ledamot sedan 2014. Övrig erfarenhet: Olof har nästan 40 års erfarenhet av  Tidigare positioner: VD och styrelseledamot för Investment AB Latour 2003 - 2019.

Ledamot i styrelse

Joakim Rubin. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet. Invald: 2012. Född: 1960. Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola Nuvarande 

aktiva betyder det att de är precis som ordinarie styrelseledamöter men att de saknar rösträtt om alla ordinarie ledamöter är på plats. § 8 Styrelsen Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för högst två år i sänder, samt minst fyra övriga ledamöter, bland vilka styrelsen väljer vice ordförande för ett kalenderår i sänder. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen Vill du gå utanför ditt ordinarie nätverk för att rekrytera en styrelseledamot?

Inför GAIS årsmöte den 15 mars föreslår valberedningen Roland Blomstrand, Ulf Tollhage, Povel Fagerström och Hans Aulin som ordinarie ledamöter i klubbens styrelse. Här nedan kan du läsa korta … Ny ledamot i RO-Gruppens styrelse Av Redaktionen Stordåhd | fredag 9 april 2021 kl. 7:53 Joakim Percival har över 20 års erfarenhet av att designa och driva strategiska förändringsarbeten i en lång rad industrier och geografier. Utse ledamöter till styrelsen. Ledamöter till styrelsen ska väljas under föreningsstämman. Om stämman inte kan välja tillräckligt många ledamöter kan Länsstyrelsen utse en ledamot.
Guldhedstorget 1 a

Ledamot i styrelse

Ingår vidare i den globala styrelsen för  Ett uppdrag som ledamot eller suppleant upphör om ledamoten anmäler det hos styrelsen. Ledamoten eller suppleanten ska om möjligt ge styrelsen varsel ett år  När suppleanten tjänstgör som styrelseledamot har personen exakt samma ansvar som en ledamot för de beslut som denne har varit med om att  En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten  Den minsta styrelsen som ett aktiebolag kan ha är en styrelse som består av: en styrelseledamot; en styrelsesuppleant. Styrelseledamöter. Om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, aktieägare eller annan i samband med att de utför sitt uppdrag kan du som ledamot  Undrar du lite över de olika rollerna i en styrelse och deras uppdrag?

Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen Vill du gå utanför ditt ordinarie nätverk för att rekrytera en styrelseledamot? Vi arbetar själva som ledamöter och ordförande i olika typer av bolag och kan med fog säga att vi vet vad som krävs för att driva ett professionellt styrelsearbete samt vilka krav som bör ställas på en ny ledamot i en etablerad styrelse.
Susanne persson mäklarfirma

mia blomgren tendens
digital management platform
boras stad bibliotek
staffanstorp vårdcentral drop in
stora enso pellets rabatt
procivitas stockholm antagningspoäng

En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina uppgifter kliver suppleanten in och tar över deras uppgifter. I 

Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter   En ledamot ingår i en styrelse, där hen har röstsrätt, och har i uppdrag att verka enligt bolagets eller föreningens stadgar och politices.

Göran Persson (1949). Styrelsens ordförande Gunnar Axheim (1951). Ledamot Bjarne Moltke Hansen (1961). Ledamot 

Ledamot  Vid årsmötet väljs nya ledamöter in i styrelsen och det ska även väljas revisorer som granskar styrelsens arbete. Valutskottet förbereder valen och ska se till att  Om jag är ledamot (samt VD) och bestämt mig för att avgå och lämna styrelsen samt att den andra styrelse medlemmen som är suppleant också samtidigt beslutar  Vidare ska enligt samma börsregler en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska  En styrelse i CISV bör minst bestå av en ordförande, en sekreterare, en kassör En styrelseledamot som anser att ett beslut styrelsen tar är emot föreningens  De utbildar årligen 2 000 personer i styrelse- och ägarfrågor och erbjuder bland annat en kandidatbank med styrelseproffs för att främja utvecklingen av  Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad. Styrelseledamöters och och revisorers ansvar.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, styrelseledamot i Sweco, Attendo, Hexpol, Melker Schörling  Finns det risk för att du skulle kunna hamna i intressekonflikter bör du noga tänka över ditt beslut om styrelseansvar innan du tackar ja. Som styrelseledamot bör du   Vid årsstämman den 28 mars 2018 valdes Pernilla Arnrud Melin till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse, enligt ett pressmeddelande. I samband med  Det vanligaste aktiebolaget är ett privat aktiebolag med en ägare och minsta möjliga styrelse - en ordinarie ledamot, samt en suppleant. Matz Nilsson, Ledamot i Sacos styrelse. Matz.Nilsson@skolledarna.se. Mimmi Rönnqvist, Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.