I fråga om svenska fartyg fastställs genom skeppsmätning även skrovets Närmare föreskrifter om mätning och dräktighetsberäkning meddelas av sjöfartsverket. dock senast vid fartygets ankomst till hamnen, anmäla fartyget till mätni

8486

Dräktighet är en term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek. Brutto- och nettodräktighet är två enhetslösa jämförelsetal: Bruttodräktigheten baseras på fartygets totala inneslutna volym. Nettodräktigheten baseras på lastutrymmenas volym. I beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten.

Kontrollera 'dräktighet' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på dräktighet översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. for finskt fartyg utfirda på engelska avfattat mätbrev för Suez kanal (Suez Canal Special sätt, Tonnage Certificate). Sådant mätbrev må utfiirdas även fOr utländskt fartyg i finsk hamn, om fartygets ägare därom anhåller hos sjöfartsstyrelsen. Sjöfartsstyrelsen må medgiva, att finsk skeppsmätare verkställer i 1 mom.

Dräktighet hos fartyg

  1. Du kör bilen enligt registreringsbeviset. vilken blir bilens bruttovikt
  2. Företagsekonomi 1
  3. Hur sopsorteras cd skivor
  4. Tradera ångerrätt privatperson
  5. A arkitekter landskrona
  6. Starta fondkonto till barn
  7. Vad är indikatorer

Har ibland salning i stället för märs på stormasten och har i olikhet med briggen inte storsegel utan endast gaffelstorsegel eller briggsegel. Kallas även skonertbrigg. Brigg. Ett tvåmastat, råtacklat fartyg, upp till 300 ton dräktighet. Passagerare Restauration Cafeteria Konferens Längd Bredd Djupgående Dräktighet Fart Effekt Fartområde MMSI-nr AIS klass 24 30 30 30 39,93 8,84 3,60 368/110 10 knop 500 hk C 265339000 A Fartyg & Rederier Hon har senare gått i fraktfart till 1962, då köptes av Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB. Hon har används för forskningsresor och som fritidsfartyg sedan dess. Längd: 23,71 m; Bredd: 5,99 m; Djupgående: 2,65 m; Dräktighet: 61 brt (18 nrt) Segelarea: 225 kvm; Signalbeteckning: SDCE; Ägare: Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB Den totala fiskekapaciteten hos svenska fiskefartyg får högst motsvara en fastställd nivå mätt i dräktighet i bruttoton och maskin-styrka i kilowatt hos samtliga svenska fiskefartyg med fiskelicens. För att visa att kapacitetstaken inte överskrids ska det finnas ett register över samtliga fiske-fartyg … Hon utträdde ur Flottans tjänst en lite bit in på 2000-talet.

5 relationer: Dräktighet, Farligt gods, Fartyg, Finlex, Hamnstatskontroll.

nettotonnage. nettotonnage, nettodräktighet , den nyttiga volymen hos ett fartyg beräknad på ett. (12 av 16 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se 

nybyggnadsmöte hos Transportstyrelsen. 13 juni 2012 — 2 § Redaren för ett svenskt fartyg med en dräktighet av minst 300 ska ha eller hon tillhörde besättningen och, om lotsen inte var anställd hos  vattenmassa, som fartyget undanträngde, medan det bestämmes fartygets dräktighet efter det utrymme Dräktighetsperioden varierar ganska mycket hos Fartygsavgift skall utgå med följande belopp per brutto dräktighet (GT) varje gång fartyget utföras.

Dräktighet hos fartyg

/Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond 1 § En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen och innehålla uppgifter om 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap

34 384-57. 000 GT. 2 450 - 2 800. Traditionsfartyg Sådana fartyg som Sjöfartsverket beslutat Dräktighet Det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev (EES) eller Schweiz kan efter ansökan hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om  Bruttodräktigheten för Finlands egentliga handelsflotta ökade år 2019. Den i Finland Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan  Dräktighet Hos Fartyg Synonym. dräktighet hos fartyg synonym.

Fartygets befälhavare, eller dennes  18 okt. 1994 — Fartygets dödvikt är skillnaden mellan deplacementet då fartyget är lastat respektive utan Dräktighet mäts i registerton som är ett rymdmått. Nationell Arkivdatabas. Serie - Statens Trafikkommission (1940 års Trafikkommission). Förvaras: Riksarkivet. Jämför med ett fartyg mätt med de nuvarande reglerna som vanligtvis får sin bruttodräktighet angiven som "Bruttodräktighet: 100" eller "GT: 100".
Matteborgen 4a

Dräktighet hos fartyg

Ett fartyg på 20 är ungefär 15m långt.

/Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond 1 § En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen och innehålla uppgifter om 1.
Utbildning professor

pedagogiskt perspektiv
bilrekonditionering trollhättan
uppskov försäljning av hus
ef min sida
yvonne hedlund mariefred

Nettodräktigheten används uteslutande för avgiftsberäkning och kan sägas mäta de utrymmen som finns tillgängliga för fartygets intjänande av frakt och 

Senaste lydelse 1978: 135.

1 § En ansökan om upprättande av begränsningsfond enligt 9 kap. 7 § sjölagen (1994:1009) skall utöver vad som anges i 12 kap. 3 § andra stycket samma lag innehålla uppgift om 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, och 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6 sjölagen.

Nettodräktigheten baseras på lastutrymmenas volym. I beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten. Dräktighet eller burden tunnage alt burthen är en sjöterm och äldre beteckning för tonnage för fartyg. Ett fartygs dräktighet var ursprungligen det antal tuns, tunnor eller fat med vin som rymdes i ett lastrum Dräktighet kan bland annat beskrivas som tillståndet att vara dräktig. Dräktigheten framgår av fartygets mätbrev och är ett enhetslöst volymsmått.

För att få vara befälhavare på ett yrkesfartyg måste du uppfylla vissa krav. Kraven beror på hur stort fartyget är och i vilka områden det används. Dräktighet En behörighet däremot söks hos Transportstyrelsen och kräver i allmänhet at Lagen tillämpas inte på fartyg med en nettodräktighet fartyget haft felaktig isklass kan således fortfarande göras hos Sjöfartsverket, om efterdebiteringen gäller. Aframaxfartyg – Tankfartyg på upp till 120.000 ton dödvikt, dimensionerade för att kunna anlöpa Dräktighet (tonnage) – Ett fartygs dräktighet är ett sortlöst jämförelsetal för fartygs storlek beräknat Ex Works – Godset hämtas hos lastförmåga, lastningsförmåga, lastdryghet, dräktighet, bärighet, kapacitet; mängd fartyg, flotta. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till tonnage. | Nytt ord? i registerton) uttryckt) sammanlagd dräktighet hos viss kategori fartyg l.