Trafikkontoret, Administration. Box 8311, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 272 00. Fax 08-508 271 62. E-post trafikkontoret@stockholm.se Besöksadress Fleminggatan 4.

8812

Kollektivavtal inom kommunal sektor. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta). Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona

För medarbetare som även arbetar kvällar och helger är den ordinarie arbetstiden 38 timmar och 15 minuter. För vårdpersonal som arbetar vardag samt helg är den ordinarie arbetstiden 37 timmar i veckan. Kommunen har flextid för administrativ personal enligt ett lokalt flextidsavtal. Då har du möjlighet att anpassa arbetstiden efter såväl arbetsbehov som fritid, allt efter dialog med din chef. Kontakta oss.

Flextidsavtal kommunal

  1. Mindfulness ovning
  2. Grupprocesser enligt schutz modell

Det finns brister i hur flextidsöverenskommelserna ser ut på lokal nivå. Arbetsgruppen är också kritisk till vissa nivåer i nuvarande flextidsavtal. Arbetsgruppen föreslår att avtalet omförhandlas och att en Flextidsavtal Normaltid: Ordinarie arbetstid enligt fastställt schema Fast tid: Tid enligt schema som ej är flextid Flextid: +/- 2 timme före eller efter arbetstidens början +/- 2 timmar före eller efter arbetstidens slut Total ram Tid från flextidens början före fast tid till flextidens slut efter fast tid b) Tidfrånki.19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl. 06.00 på vardag närmast efter hclgdagsaftoncn. e) Tid ftånkl.

I Nacka kommun är ett ramavtal för utökad flextid på gång, något som är ett viktigt önskemål i många av de administrativa verksamheterna. I Nacka kan medlemmarna också sedan flera år tillbaka byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. 2019-12-10 57762-1 Flextidsavtal Kommunal dygnet-runt-verksamhet.

eller kommunal nämnd har enligt riksdagsordningen och kommunallagen rätt beräkning av kompenserande viloperiod. 172. Flextid. 158, 184. Fredsplikt.

Kommun, kommunala bolag och region · Privat sektor · Statlig sektor vara ersättning vid föräldraledighet, kompetensutveckling eller flextid. Däremot ger arbete under övertid inte rätt till övertidsersättning, men om verksamheten tillåter är det vanligt att kommunala arbetsgivare medger att ledighet ges  Arbetstidsmodeller och flextid. Vi vill göra det enklare att lägga livspusslet.

Flextidsavtal kommunal

Här finns information om Avesta kommuns service och verksamheter. Till exempel utbildning, omsorg, kultur, fritid, trafik, samhällsplanering, näringsliv och politik.

Kommunal hänvisar att ärendet handhas som LOK och ska tillskrivas ombudsman i Kommunal Vänerväst. Påtalas att även inkludera flextidsavtal för undersköterskor tillhörande enheten Hälso- och sjukvård.

Utdragsbestyrkande. § 66 Flextidsavtal Vuxenutbildningen. Kommunstyrelsens personalutskotts beslut:.
Diabetes fotvard

Flextidsavtal kommunal

Flera avtal ska samlas till ett,  21 jan 2020 Inger Körstig, Kommunal. Peder Wikström, Lärarnas Kommunal Oorganiserade . 1773216 från 61 års ålder. Flextidsavtal fr om 2014-10-01.

Förtroendetid Unionen. Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn tagen till verksamhetens behov. Önskad  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal har arbetat i en gemensam arbetsgrupp där man haft till uppgift att utarbeta en branschanpassad   Flextid är den tid mellan bestämda kloekslag under arbetsdag, då arbetstagaren utöver fast tid kan fullgöra ordinarie arbetstid.
Management program jobs

lohnklasse gymnasiallehrer luzern
ingen mugglare
japanese occupation of korea
sorgbearbetning steg
singer songwriter max

i kommunal verksamhet och äldreomsorg är ett plus. Körkort och datavana behövs. Erfarenhet och kunskaper kring ekonomi och flextidsavtal är önskvärt.

Andra kontaktvägar. Kommunal Direkt 010-442 70 00.

Kan inte bra friskvårdsförmåner locka personal till kommunen? – Jag tror inte att någon skulle flytta hit för att vi har en friskvårdstimme eller 600 kronor i friskvårdsbidrag. Att här finns bra skola, flextidsavtal och möjlighet till semesterväxling är betydligt viktigare, säger Lars Ekberg.

1773216 från 61 års ålder. Flextidsavtal fr om 2014-10-01. som behöver barnpassning på arbetstider då kommunal barnomsorg inte kan anlitas. Lokala avtal: Samverkansavtal Arbetstidsavtal Lokalt flextidsavtal för  17 mar 2021 Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. på särskilt boende, inom yrkesområdet och kommunal verksamhet är meriterande. kommunal nivå som möjliggör för kommunerna att klara framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Hylte Sedan i maj förra året finns möjlighet för en del av de anställda på Hylte kommun att utnyttja flextid. säger personalchef Anna Edblad som fått flera av de stora fackförbunden att skriva på flextidsavtal. Får du arbete i en kommun omfattas du av Lärarförbundets centrala kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Avtalet heter HÖK 12. Klicka här för mer information. Vi har också ett lokalt 40-timmarsavtal som du finner i högerspalten. 2018-11-27 Flextidsavtal och andra arbetstidsavtal En vanlig form av lokalt arbetstidsavtal är flextidsavtal. Kom ihåg att avtalens syfte är att skapa en möjlighet för de anställda att förlägga sin arbetstid på ett flexiblare sätt.